wstecz

strefa mieszkańca

strefa turysty

Urząd Miejski w Międzyzdrojach

ul. Książąt Pomorskich 5
72-500 Międzyzdroje

tel. +48 91 32 75 631
fax. +48 91 32 75 630

e-mail: um@miedzyzdroje.pl

 

Numer

pokoju

Referat, Stanowisko

Numer telefonu

 

ul. Książąt Pomorskich 5

PARTER

 

 

Punkt informacyjny

Daria Kanabaj - duzyrka@miedzyzdroje.pl

91 327 56 38

1

Kasa

Stanisław Jakubek - um_stanislawjakubek@miedzyzdroje.pl

91 327 56 41

2

Referat Obsługi Jednostek Organizacyjnych Gminy

Izabela Mazur - um_izabelamazur@miedzyzdroje.pl

Jolanta Połoniewicz - um_jolantapoloniewicz@miedzyzdroje.pl

Marzena Jasińska - um_marzenajasinska@miedzyzdroje.pl

91 327 5 60

3

Referat Obsługi Jednostek Organizacyjnych Gminy

Róża Lach - um_rozalach@miedzyzdroje.pl

91 327 5 67

3

Referat Budżetu i Finansów – Strefa Płatnego Parkowania - Windykacja

Magdalena Krawczyk - um_magdalenakrawczyk@miedzyzdroje.pl

91 327 56 50

 

5

Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik USC - Marta Trojan  tel. kom. 609 490 006 - usc@miedzyzdroje.pl

91 327 56 58

5

Informatyk

Marta Trojan  tel. kom. 609 490 006 - informatyk@miedzyzdroje.pl

91 327 56 58

5

Kadry

Mirosława Nowińska - um_miroslawanowinska@miedzyzdroje.pl

91 327 56 63

6

Ewidencja ludności

Monika Kalemba - um_ewidencjaludnosci@miedzyzdroje.pl

91 327 56 33

6

Dowody osobiste

Ewa Mioduszewska - um_ewamioduszewska@miedzyzdroje.pl

91 327 56 33

7

Referat Organizacyjno-Administracyjny - Działalność Gospodarcza, Opłata Targowa

Marzena Paluch - um_marzenapaluch@miedzyzdroje.pl

Sylwia Kowalewska-Matysiak - um_sylwiakowalewskamatysiak@miedzyzdroje.pl

91 327 56 34

8

Planowanie Przestrzenne

Andżelika Przygodzka - um_andzelikaprzygodzka@miedzyzdroje.pl

Patrycja Deptuła - um_patrycjadeptula@miedzyzdroje.pl

91 327 56 51

8

Informatyk

Krzysztof Grądz tel. kom. 603 380 032 - krzysztof_gradz@miedzyzdroje.pl

91 327 56 51

9

Referat Organizacyjno-Administracyjny - Działalność Gospodarcza (zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych)

Bożena Murawska - um_bozenamurawska@miedzyzdroje.pl

91 327 56 53

9

Referat Organizacyjno-Administracyjny - Biuro Obsługi Interesanta

Bożena Murawska - um_bozenamurawska@miedzyzdroje.pl

91 327 56 53

 

ul. Książąt Pomorskich 5

PIĘTRO

 

10

Sekretariat Burmistrza, Sekretariat Zastępcy Burmistrza

Longina Godlewska - um@miedzyzdroje.pl

91 327 56 31

11

Sekretarz Gminy

Adam Szczodry - um_sekretarz@miedzyzdroje.pl

91 327 56 45

12

Skarbnik Gminy

Agnieszka Sadka - um_ksiegowosc@miedzyzdroje.pl

91 327 56 35

12

Referat Budżetu i Finansów (podatki lokalne)

Judyta Romanowska - um_judytaromanowska@miedzyzdroje.pl

Renata Mościcka - um_renatamoscicka@miedzyzdroje.pl

Katarzyna Miller - um_katarzynamiller@miedzyzdroje.pl

Robert Hagaj - um_roberthagaj@miedzyzdroje.pl

91 327 56 35

12A

Referat Budżetu i Finansów (księgowość budżetowa)

Kierownik Referatu- Katarzyna Karwan tel. kom. 722 010 634 - um_katarzynakarwan@miedzyzdroje.pl

Anna Bartelmuss - um_annabartelmuss@miedzyzdroje.pl

Stanisława Widorowska - um_stanislawawidorowska@miedzyzdroje.pl

Magdalena Zienko - um_magdalenazienko@miedzyzdroje.pl

91 327 56 42

13

Referat Budżetu i Finansów (opłata miejscowa, windykacja)

Margareta Duda - um_margaretaduda@miedzyzdroje.pl

Anna Kochanek - um_annakochanek@miedzyzdroje.pl

Mariusz Romanowski - um_mariuszromanowski@miedzyzdroje.pl

 

91 327 56 65

 

14

Rada Miejska - Biuro Rady Miejskiej

Sylwia Jakubowska tel. kom. 722 010 637  - rada_miejska@miedzyzdroje.pl

Przewodniczący Rady Miejskiej - Jan Węglorz tel. kom. 609 847 375

91 327 56 47

15

Referat Organizacyjno-Administracyjny

(Archiwum Zakładowe, Administracja)

Kierownik Referatu - Marian Kowalewski tel. kom. 601 726 310 - um_mariankowalewski@miedzyzdroje.pl

91 327 56 49

15

Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej

Marian Kowalewski tel. kom. tel. kom. 601 726 310 - um_mariankowalewski@miedzyzdroje.pl

91 327 56 49

16

Referat Infrastruktury

Kierownik Referatu - Jarosław Zalewski tel. kom. 607 332 699 - um_jaroslawzalewski@miedzyzdroje.pl

91 327 56 61

17

Referat Infrastruktury (Inwestycje)

Kornela Litra - um_inwestycje@miedzyzdroje.pl

Anna Lewandowska - um_annalewandowskai@miedzyzdroje.pl

 

91 327 56 52

17

Referat Infrastruktury (Drogownictwo, Zamówienia Publiczne )

Artur Widorowski - drogownictwo@miedzyzdroje.pl

Aneta Różańska - um_zamowieniapubliczne@miedzyzdroje.pl

91 327 56 46

 

18

Referat Gospodarki Nieruchomościami (Sprzedaż, dzierżawa, podziały nieruchomości)

Kierownik Referatu - Magdalena Dunder tel. kom. 607 530 255 - um_magdalenadunder@miedzyzdroje.pl

Małgorzata Baczyńska - um_malgorzatabaczynska@miedzyzdroje.pl

Anna Bartczak - um_annabartczak@miedzyzdroje.pl

91 327 56 32

18

Referat Gospodarki Nieruchomościami (Gospodarka Mieszkaniowa, użytkowanie wieczyste, numeracja porządkowa)

Dagmara Zygan - um_dagmarazygan@miedzyzdroje.pl

Sylwia Węgrzycka-Wnuk - um_sylwiawegrzyckawnuk@miedzyzdroje.pl

91 327 56 66

19

Zarządzanie Kryzysowe, Sprawy Obronne, Obrona Cywilna

Janusz Kalemba tel. kom. 695 288 373 - um_januszkalemba@miedzyzdroje.pl

91 327 56 37

20

Straż Miejska (wejście od tyłu budynku)

Komendant Straży Miejskiej Adam Bączek tel. kom. 693 660 273 - um_komendant@miedzyzdroje.pl

91 327 56 40

91 327 56 40

4

REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI KOMUNALNEJ

UL. KOLEJOWA 33 – I PIĘTRO

 

4A

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej (decyzje na wycinkę drzew, program opieki nad bezdomnymi zwierzętami, wolno żyjące zwierzęta, wydawanie decyzji na wywóz nieczystości płynnych, place zabaw itp.

Radosław Skórkowski - um_radoslawskorkowski@miedzyzdroje.pl

Kamil Heimrot - um_kamilheimrot@miedzyzdroje.pl

91 327 56 56

4B

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej (Gospodarka Odpadami)

Wioletta Sosińska - um_wiolettasosinska@miedzyzdroje.pl

Magdalena Żołędziewska  tel. kom. 722 010 634 - um_magdalenazoledziewska@miedzyzdroje.pl

91 327 56 57

4C

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej (decyzje środowiskowe, niska emisja – projekty,

Paulina Ścisłowska tel. kom. 722 010 623 - um_paulinascislowska@miedzyzdroje.pl

91 327 56 69

 

REFERAT PROMOCJI, KULTURY I TURYSTYKI

UL. KOLEJOWA 33 - II PIĘTRO

 

11

Referat Promocji, Kultury i Turystyki  (Promocja, turystyka, kultura, fundusze zewnętrzne)

Kierownik Referatu – Jadwiga Bober  tel. kom. 603 460 055 - um_jadwigabober@miedzyzdroje.pl

91 32 756 68

12

Referat Promocji, Kultury i Turystyki  (Promocja, kultura, turystyka, social media)

Anetta Czyżak tel. kom. 609 519 590 - anetta_czyzak@miedzyzdroje.pl

91 327 56 54

12

Referat Promocji, Kultury i Turystyki  (Ochrona zabytków, promocja, kultura, turystyka)

Tomasz Rychłowski - um_tomaszrychlowski@miedzyzdroje.pl

91 327 56 64

 

STANOWISKO DS. OŚWIATY, ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

UL. KOLEJOWA 33 - II PIĘTRO

 

12

Grażyna Dubako - um_oswiata@miedzyzdroje.pl

91 327 56 36

 

REFERAT PROMOCJI, KULTURY I TURYSTYKI – Punkt Informacji Turystycznej

UL. PROMENADA GWIAZD 2

 

 

Referat Promocji, Kultury i Turystyki  (Punkt Informacji Turystycznej)

Katarzyna Wojciechowska  tel. kom. 603 460 055 um_katarzynawojciechowska@miedzyzdroje.pl

91 328 04 41